Địa danh Nam Đàn
Cây đa, sân vận động, đền Làng Sen

Cây đa, sân vận động, đền Làng Sen

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, thuộc loại hình di tích lưu niệm danh nhân, là di tích đầu tiên trong hệ thống bảo tàng và di tích lưu niệm.Khu di tích ...
Địa danh Nam Đàn

Di tích Nhà Thờ Họ Nguyễn Sinh

Nhà Thờ đại tôn họ Nguyễn Sinh cách nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc khoảng 200m nằm ở ...
Địa danh Nam Đàn

Di tích Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích làng Sen cách cụm di tích Hoàng Trù hơn 1,5km về hướng Tây Nam trên trục ...
Địa danh Nam Đàn

Di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích này bao gồm có 3 ngôi nhà: Ngôi nhà tranh 5 gian của cụ Hoàng Xuân Đường và ...
Địa danh Nam Đàn

Khu di tích lịch sử văn hoá Kim Liên hay còn gọi là Quê Bác.

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, thuộc loại hình di tích lưu niệm danh ...
Tour nổi bật
Tour nổi bật

Cây đa, sân vận động, đền Làng Sen

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, thuộc loại hình di tích lưu niệm danh nhân, là di tích đầu tiên trong ...
Tour nổi bật

Di tích Nhà Thờ Họ Nguyễn Sinh

Nhà Thờ đại tôn họ Nguyễn Sinh cách nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ...
Tour nổi bật

Di tích Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích làng Sen cách cụm di tích Hoàng Trù hơn 1,5km về hướng ...
Tour nổi bật

Di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích này bao gồm có 3 ngôi nhà: Ngôi nhà tranh 5 gian của cụ ...
Ẩm thực
Ẩm thực

Cây đa, sân vận động, đền Làng Sen

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, thuộc loại hình di tích lưu niệm danh nhân, là di tích đầu tiên trong ...
Ẩm thực

Di tích Nhà Thờ Họ Nguyễn Sinh

Nhà Thờ đại tôn họ Nguyễn Sinh cách nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ...
Ẩm thực

Di tích Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích làng Sen cách cụm di tích Hoàng Trù hơn 1,5km về hướng ...
Ẩm thực

Di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích này bao gồm có 3 ngôi nhà: Ngôi nhà tranh 5 gian của cụ ...
Văn hóa
Văn hóa

Cây đa, sân vận động, đền Làng Sen

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, thuộc loại hình di tích lưu niệm danh nhân, là di tích đầu tiên trong ...
Văn hóa

Di tích Nhà Thờ Họ Nguyễn Sinh

Nhà Thờ đại tôn họ Nguyễn Sinh cách nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ...
Văn hóa

Di tích Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích làng Sen cách cụm di tích Hoàng Trù hơn 1,5km về hướng ...
Văn hóa

Di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích này bao gồm có 3 ngôi nhà: Ngôi nhà tranh 5 gian của cụ ...
Cẩm nang
Cẩm nang

Cây đa, sân vận động, đền Làng Sen

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, thuộc loại hình di tích lưu niệm danh nhân, là di tích đầu tiên trong ...
Cẩm nang

Di tích Nhà Thờ Họ Nguyễn Sinh

Nhà Thờ đại tôn họ Nguyễn Sinh cách nhà ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ...
Cẩm nang

Di tích Làng Sen, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích làng Sen cách cụm di tích Hoàng Trù hơn 1,5km về hướng ...
Cẩm nang

Di tích Hoàng Trù, quê ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cụm di tích này bao gồm có 3 ngôi nhà: Ngôi nhà tranh 5 gian của cụ ...